Přihlášení


K přihlášení použijte své číslo ČK a heslo, které je společné pro všechny on-line služby Coral Clubu.

Pokud nemáte přihlašovací jméno a heslo, můžete se seznámit s podrobnostmi jejich získání na tomto odkaze..

Vždy nás potěší, když vás uvidíme mezi našimi uživateli!


cs
O službě
Návod

Obsah:

Obecná informace: Informace pro vedoucí: Informace pro účastníky:

Obecná informace

О službě

Služba «Webináře» umožňuje organizovat a uskutečnit různé způsoby výuky na dálku (on-line seminář, web-konference) v on-line režimu prostřednictvím internetové sítě. Pomocí této služby můžete organizovat nebo se účastnit webináře z jakéhokoliv místa na světě.

Nabízíme vám moderní, spolehlivou, důvěryhodnou a pohodlnou službu. Co na vás čeká?

Nové uživatelské rozhraní, prostorné místnosti, intuitivní a logické ovládání, možnost předvádění prezentací, videí, obrázku, pohodlný chat – všechny nezbytné funkce potřebné pro organizování jasných a snadno zapamatovatelných webinářů.

Vytvořte si svůj webinář právě teď!

Možnosti služby

– Prostorné místnosti:
maximální počet účastníků jednoho semináře nebo webináře je 500 osob.
– Vysílání s několika vedoucími / účastníky:
přenášet lze až tři účastníky součastně.
– Ukazování obrázku, prezentací, dokumentů:
demonstrace ilustračních a názorných materiálů umožňuje výrazně zlepšit vnímání, pochopení a zapamatování materiálu všem účastníkům.
– Chat a dotazy:
komunikujte prostřednictvím chatu a ptejte se na otázky – to umožní udržet vnímání účastníků a určovat různé tempo webináře.
– Nahrávání webináře:
nahrávejte své webináře, provádějte «analýzu chyb», zveřejňujte nahrávky v sociálních sítích, vytvářejte si knihovnu nahrávek!
– Demonstrace videa:
ukazujte účastníkům videa ze stránek YouTube to výrazně zvýší efektivitu výuky!
– Statistika:
sledujte statistiku provedených a absolvovaných webinářů, obsahu komunikace v chatu a dotaznících.
– Pozvánky na webináří:
rozešlete pozvánku hromadně prostřednictvím e-mailu a shromážděte své posluchače.
– Anoncování:
umístěte oznámení o očekávané události na oficiálním webu společnosti Coral Club.

Přihlášení (vstup na web)

Abyste mohli pracovat se službou, musíte se přihlásit na webu.

Připomínáme, že při přihlašování musíte uvést svůj login (klubové číslo) a heslo, které jsou společné pro všechny on-line služby Coral Clubu.

Pokud máte klubové číslo a heslo, přejděte do části «Přihlášení», kterou najdete v hlavním menu stránky v pravém horním rohu. Uveďte přihlašovací údaje – login a heslo
klikněte na tlačítko «Vstoupit»,

Poté se dostanete do části «Webináře» hlavního menu.

Informace pro vedoucí

Uspořádání a plánování webináře

Abyste mohli pořádat webinář, musíte uskutečnit několik kroků:

– vyplnit formulář na vytvoření webináře, připojit nezbytné soubory;
– rozeslat přihlášky na e-mailové adresy potenciálních účastníků;
– zkontrolovat připravenost technického vybavení a spolehlivost spojení;
– v potřebný okamžik začít vysílat.

ili na začátku je nezbytné vyplnit formulář-žádost na vytvoření nového webináře. Zvolte v menu, které najdete uprostřed stránky, podsložku «Vytvořit». Na stránce, která se vám otevře, vypňte formulář-objednávku na vytvoření nové události:

– uveďte název, datum, čas začátku a délku webináře;
– určete přístupová práva účastníků tím, že zvolíte odpovídající bod z uvedeného přehledu;
– uveďte krátký popis vašeho webináře;
– připojte obrázek k popisu webináře (pokud ho nepřipojíte, u popisu se bude zobrazovat ilustrace podle našeho výběru), a rovněž soubory, které jsou nezbytné k jeho uskutečnění.

Před sebou máte vzor objednávky:

Vysvětlivky k jednotlivým polím formuláře:

1. Čas začátku webináře se uvádí podle moskevského času.
2. Přístupová práva se dělí na 4 kategorie.
Určením potřebného parametru můžete omezit nebo naopak rozšířit auditorium svých účastníků:
– Zaregistrovaní uživatelé na základě individuálního odkazu.
V tomto případě je nutné rozeslat pozvánky na e-maily potenciálních účastníků, ve kterých bude uveden odkaz na webinář. Po kliknutí na odkaz a přihlášení budou hosté automaticky zahrnuti do seznamu účastníků webináře. Aby byli účastníci připojeni do webináře, budou se muset přihlásit na webu.
– Zaregistrovaní uživatelé přes přehled akcí.
V tomto případě se předpokládá registrace k účasti přes přehled akcí, který je k dispozici na hlavní stránce po přihlášení na web. Aby byli účastníci připojeni do webináře, budou se muset přihlásit na webu.
– Všichni uživatelé přes přehled akcí.
V tomto případě se předpokládá registrace k účasti přes přehled akcí, který je k dispozici na hlavní stránce a to bez přihlášení na web. Pro připojení k webináři není nutné přihlášení účastníků, postačí pouze vyplnění krátké ankety.
– Všichni uživatelé na základě individuálního odkazu.
V tomto případě je nutné rozeslat pozvánky na e-maily potenciálních účastníků, ve kterých bude uveden odkaz na webinář. Po kliknutí na odkaz a přihlášení budou hosté automaticky zahrnuti do seznamu účastníků webináře. Pro připojení k webináři není nutné přihlášení účastníků, postačí pouze vyplnění krátké ankety.
3. Nahrávání/přílohy:
Nahrávejte soubory, které budete potřebovat během prováděného webináře. Může to být PowerPointová prezentace, obrázky ve formátech JPEG nebo PNG, a rovněž videa z YouTube.
Vyberte z předloženého seznamu odpovídající bod, nahrajte soubory v potřebných formátech z vašeho počítače nebo uveďte odkaz na videa na YouTube.
Berte na vědomí, že celkový objem všech nahraných souborů nesmí překročit 500 Mb < img src="/cs/about/help/create3.png" />

Poté, co vyplníte všechna povinná pole formuláře, klikněte na tlačítko «Odeslat objednávku», kterou najdete v pravém dolním rohu stránky.
Poté budete automaticky přesměrováni na stránku správy webinářů – «Mé webináře», kde bude zobrazen přehled všech vámi vytvořených událostí.
Na zobrazené stránce můžete buď přejít do webináře kliknutím na příslušný název akce, abyste provedli další nastavení, nebo můžete zrušit vytvořenou událost.

Seznámení s rozhraním webináře

Po kliknutí na odkaz «Přejít» se vám otevře rozhraní webináře.
Nyní se pojďme podrobně seznámit s rozmístěním a funkcemi jednotlivých prvků rozhraní webináře.
Z levé strany:
– nahoře – název webináře a jméno jeho vedoucího se zobrazují hned vedle loga Coral Club;
– pod logem se nachází okno vysílání; při zahájení přenosu spoluvedoucího nebo účastníka se níže objevuje ještě jedno okno vysílání (maximální počet oken – 3).
Z pravé strany:
– nahoře – menu webináře s prvky: «Nahrávání přenosu», «Účastníci» (číslice vedle znamená celkový počet účastníků), «Materiály», «Ukončit»;
– pod menu je umístěno chatovací okno, kde se zobrazují textové zprávy; pokud jsou nahrané soubory, tak v horní části se objevuje okno pro prezentaci souborů;
– ve spodní části rozhraní se nachází nabídka «Technická podpora» pro kontakt s konzultantem;
– níže – okno pro napsání textových zpráv (rovněž je zde možné napsat odkaz).
Nahrané soubory se zobrazují uprostřed v samostatné řadě. Prohlédnout si doplněné soubory je možné pomocí šipek VPRAVO a VLEVO, vybrat soubor lze kliknutím na něj myší, přičemž soubor bude připraven k prohlížení v předváděcím okně nahoře a chatovací okno se zmenší dolů. Nyní se na to, jak používat jednotlivé prvky menu webináře, podíváme podrobněji.

Menu webináře

Prvek menu «Účastníci»

Když kliknete na tlačítko «Účastníci» v menu webináře, otevře se vám nabídka, která je rozdělena na 2 bloky:

1 blok (zleva) – seznam uživatelů, kteří se účastní webináře;
2 blok (zprava) – seznam účastníků, kteří byli z další účasti z jakéhokoliv důvodu vyloučeni nebo nebyli připuštěni k pokračování.

Pod seznamem jsou rozmístěna tlačítka, která umožňují:

– hromadně rozeslat e-mailem pozvánky potenciálním účastníkům (tlačítko «Pozvat»);
– připojit spoluvedoucího / účastníka webináře k přenosu (tlačítko «K přenosu»);
– vyloučit účastníka, to znamená nedovolit mu účast v pokračování webináře (tlačítko «Vyloučit»).

K tomu, abyste zavřeli tuto nabídku, postačí kliknout na značku «Křížek», která je umístěna v pravém horním rohu stránky.

Prvek menu «Materiály»

Zde můžete «jedním kliknutím» doplnit nezbytné materiály, které budete potřebovat.

Klikněte na položku, která vás zajímá: «Obrázek», «Prezentace», «Video», nahrajte potřebný soubor z vašeho počítače nebo doplňte odkaz na video na YouTube.

K odstranění souborů, které nepotřebujete nebo které byly nahrané omylem, stačí vybrat ze seznamu odpovídající soubor a stisknout tlačítko «Smazat».

K tomu, abyste zavřeli tuto nabídku, stačí kliknout na značku «Křížek», která je umístěna v pravém horním rohu stránky.

Prvek menu «Ukončit»

K ukončení probíhajícího webináře postačí kliknout na tlačítko «Ukončit».

Poté budete přesměrováni na statistickou část, kde najdete uložené informace o všech vámi uskutečněných akcích.

Jak začít vysílat?

Aby bylo vysílání bez problémů, předem zkontrolujte, zda jsou dodrženy všechny technické požadavky a zkontrolujte připravenost vašeho zařízení k nadcházejícímu vysílání.

K zahájení vysílání postačí kliknout v okně vysílání na tlačítko «Start» a přenos zvuku a obrazu se rozběhne automaticky.

Informace pro účastníky

Možnosti účastníků webináře

Seznamte se s rozmístěním hlavních prvků rozhraní webináře.

Jako účastník webináře, který se nachází v místnosti webináře, můžete:

– prohlížet si seznam účastníků;
– účastnit se anket a dotazníkových akcí, klást otázky vedoucímu, stýkat se s dalšími účastníky webináře prostřednictvím okna pro zadávání textových zpráv ve spodní části stránky;
– rozbalit/zabalit okno vysílání nebo okno pro prezentaci souborů až na úroveň pracovní plochy prohlížeče – k tomu je potřeba kliknout v pravém dolním rohu okna na ikonku ve tvaru čtyř šipek;


– v jakémkoliv okamžiku můžete opustit rozhraní webináře, stačí kliknout na tlačítko «Opustit», umístěné v pravém horním rohu stránky;
– v případě jakýchkoliv technických dotazů můžete napsat konzultantovi webu, pokud kliknete na nabídku «Technická podpora».

Jak se stát účastníkem webináře

Přihlásit se k účasti na webináři lze přes přehled akcí, který je k dispozici na webu a rovněž na základě individuálních pozvánek, které zasílá vedoucí na e-mail.

Přihlášení k účasti přes přehled akcí

Pokud nejste zaregistrovaní

Kterýkoliv nezaregistrovaný uživatel se může seznámit s informacemi o nejbližších akcích, jejichž přehled je dostupný na hlavní stránce webu.

Abyste se přihlásili k účasti na zvoleném webináři, postačí kliknout na název akce, která vás zaujala.

Poté se v nově otevřeném okně můžete detailně seznámit s informacemi o zvoleném webináři: datum a čas uskutečnění, délka trvání, popis, kdo je jeho vedoucím a jaký je počet účastníků.

K tomu, abyste se připojili k webináři, postačí kliknout na tlačítko «Připojit se k webináři».

Na nově otevřené stránce se můžete přihlásit, pokud máte login a heslo nebo vyplnit malý formulář, kde uvedete o sobě základní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresu. V tomto formuláři je dobré uvést, kde nebo od koho jste se dozvěděli o webináři а také zde můžete zanechat svůj komentář.

Po vyplnění formuláře k účasti na webináři bez registrace na webu, klikněte na tlačítko «Přejít na webinář» a budete přesměrováni do webinářové místnosti.

Přenos zvuku a obrazu začne automaticky, jakmile nastane čas zahájení webináře.

Pokud jste zaregistrovaní

V tom případě se přihlašte pod svým loginem a heslem, poté se budete moci seznámit s přehledem akcí, který je k dispozici všem zaregistrovaným uživatelům.

K účasti postačuje vybrat webinář, který vás zajímá a kliknout na tlačítko «Přijmout účast» na stránce s přehledem nejbližších akcí.

Rovněž se můžete podrobně seznámit s informacemi o webináři, když kliknete na jeho název nebo když kliknete na tlačítko «Podrobnosti».

Abyste se mohli připojit k webináři přímo z otevřené stránky s popisem webináře, postačí kliknout na tlačítko «Připojit».

Přenos zvuku a obrazu začne automaticky, jakmile nastane čas zahájení webináře.

Přihlášení k účasti na základě pozvání

Klikněte na odkaz v pozvánce a systém vás automaticky zanese do seznamu účastníků.

Pro připojení k webináři je rovněž nezbytné kliknout na odkaz uvedený v pozvánce, jakmile nastane doba začátku přenosu.