Přihlášení


K přihlášení použijte své číslo ČK a heslo, které je společné pro všechny on-line služby Coral Clubu.

Pokud nemáte přihlašovací jméno a heslo, můžete se seznámit s podrobnostmi jejich získání na tomto odkaze..

Vždy nás potěší, když vás uvidíme mezi našimi uživateli!


cs
O službě
Pravidla

Pravidla používání služby

Moderní služba «Webináře» dává svým uživatelům široké možnosti efektivní komunikace prostřednictvím internetu.

Používání služby je možné pouze v zájmu a v souladu s cíly společnosti Coral Club. Je to pracovní nástroj k rozšíření distribučních sítí, k optimalizaci byznysu a pracovní komunikace. Organizátor semináře nebo konference má zodpovědnost za jejich obsah

Provedení akce, která by neodpovídala určení služby, má za následek tvrdé sankce a to až do možnosti vyloučení z řad Členů Klubu. Uživatelé služby by se měli vyhnout podobnému riziku, chránit si svou pracovní reputaci a zachovávat pozitivní pracovní imidž.

Kdo je kdo na webinářích Coral Clubu? Role se dělí následujícím způsobem:

Vedoucí – hlavní uživatel přenosu, který povede webinář a který na něj rozesílá pozvánky.

Účastník – řadový uživatel webináře, který přijal pozvání a připojil se k webináři v předem určený čas.

Spoluvedoucí – uživatel, kterému Vedoucí předal právo vést vlastní přenos.

K tomu, abyste se stali Vedoucím, stačí prostě chtít, abyste se stali Účastníkem nebo Spoluvedoucím, musíte obdržet pozvání od Vedoucího.

Pravidla chování na webináři

Uvedená pravidla jsou společná pro všechny uskutečňované webináře. Všichni účastníci nesou rovným dílem odpovědnost za jejich dodržování. Kategoricky je zakázáno:

  • používat nenormativní slovní zásobu, urážet další účastníky webináře;
  • rozšiřovat nedůvěryhodné, neověřené a provokativní informace;
  • vést korespondenci neodpovídající tématu on-line semináře nebo konference;
  • vyjadřovat náboženskou, rasovou, pohlavní a jakoukoli další nesnášenlivost;
  • provokovat další účastníky ke konfliktu, vstupovat do veřejných roztržek.

Prosíme, abyste byli v průběhu diskuse, během výměny textových zpráv spojených s vyhlášeným tématem webináře, trpěliví, slušní, abyste dodržovali všeobecná pravidla pracovní etikety, řídili se principy korektnosti a účelnosti.

V případě jakéhokoliv porušování pravidel má Vedoucí právo upozornit na nevhodné chování dotyčného Účastníka, odpojit ho od webináře a rovněž dočasně přerušit relaci, pokud z důvodu chování jednoho nebo více účastníků je pokračování obtížné nebo nemožné.