Hitelesítés


Hitelesítéshez adja meg klubazonosító számát és jelszavát, amelyeket a többi Coral Club on-line alkalmazásnál is használhat.

Ha Önnek még nincsen belépési neve és jelszava, megszerzésének lehetőségéről a következő oldalon tájékozódhat: .

Örülünk, hogy felhasználóink között üdvözölhetjük!


hu
A szolgáltatásról
Szabályok

A szolgáltatás használatának szabályai

A korszerű webinárszolgáltatás a felhasználók részére a hatékony internetes kommunikáció gazdag lehetőségeit kínálja.

A szolgáltatás csak a Coral Club vállalat hivatalos céljaira használható. Ez egy munkaeszköz a forgalmazói hálózat bővítése, az üzlet optimalizálása és az üzleti kommunikáció lebonyolítása céljából. A webinár szervezője felelős annak tartalmáért.

A nem a célnak megfelelő felhasználás szigorú szankciókat von maga után, ami akár a klubból való kizárást is jelentheti. A szolgáltatás felhasználói törekednek ennek elkerülésére, figyelnek jó szakmai megítélésükre és pozitív üzleti imázsuk megőrzésére.

Ki kicsoda a Coral Club webinárokon? A szerepeket a következők szerint határozzuk meg:

Előadó – az esemény fő felhasználója, ő vezeti a webinárt és küldi ki a részvételi meghívókat.

Résztvevő – az esemény résztvevője, aki a meghatározott időre kitűzött webinár meghívóját elfogadta.

Társelőadó (közreműködő) - az a felhasználó, akinek a előadó saját előadási jogot biztosított.

Ahhoz, hogy egy webinár előadója legyen, mindössze az Ön kezdeményezésére van szükség, résztvevővé vagy közreműködővé az válhat, aki ehhez az előadótól meghívót kapott.

A bemutatott szabályok általános érvényük az összes webinárra. Minden felhasználó egyetemlegesen felelős ezek betartásáért. Szigorúan tilosak az alábbiak:

  • trágár beszéd (káromkodás), más résztvevők megsértése;
  • hamis, ellenőrizetlen, provokatív információ terjesztése;
  • a témának nem megfelelőn vezetni a webinárt vagy web-konferenciát;
  • vallási, rasszista, nacionalista, szemérmet sértő vagy más ehhez hasonló kinyilatkoztatások;
  • más résztvevők provokálása, nyilvános vita gerjesztése.

Kérjük, hogy a témával kapcsolatos beszélgetések, üzenetváltások alatt legyen türelmes más résztvevőkhöz, és tartsa be az általános üzleti etika, a korrektség és célszerűség szabályait.

Bármely szabály megsértése esetén az előadónak jogában áll a szabálysértőt figyelmeztetésben részesíteni, kizárni a webinárból, valamint ideiglenesen szüneteltetni az eseményt, ha egy vagy több résztvevő magatartása ezt indokolttá teszi.