Logowanie


Aby się zalogować, wpisz swój numer Członka Klubu i hasło, dzięki tym danym zalogujesz się na każdej stronie Coral Club.

Jeżeli nie posiadasz loginu i hasła, zapoznaj się z informacjami na temat utworzenia konta poprzez kliknięcie w ten link.

Cieszymy się, że stałeś się użytkownikiem strony!


pl
O stronie
Instrukcja

Spis treści:

Informacje ogólne: Informacje dla prowadzących: Informacje dla uczestników:

Informacje ogólne

O serwisie

Serwis „Webinaria” to instrument za pomocą którego można organizować wydarzenia związane z edukacją na odległość i nawiązywaniem relacji zawodowych (seminaria on-line, prezentacje, konferencje internetowe) poprzez wykorzystanie sieci internetowej. Dzięki niemu każdy będzie mógł organizować i wziąć udział w webinarium w każdym miejscu na świecie.

Pozostawiamy do Państwa dyspozycji unowocześnioną, wiarygodną i wygodną w użyciu stronę. Czego mogą Państwo oczekiwać?

Nowy interfejs użytkownika, pokoje odpowiedniej wielkości, intuicyjnie zrozumiałe zarządzanie stroną, możliwość przedstawiania prezentacji, video, materiałów graficznych, wygodny czat – wszystkie niezbędne funkcje, które umożliwiają organizację interesujących i niezapomnianych webinariów.

Z łatwością utwórz webinarium!

Możliwości strony

– Odpowiedniej wielkości pokoje:
maksymalna liczba uczestników jednego webinarium/konferencji – 500 osób.

– Zablokowanie kilku prowadzących/uczestników:
można zablokować do trzech uczestników jednocześnie

– Pokaz slajdów, prezentacje materiałów:
pokaz materiałów graficznych pozwala na znaczącą poprawę percepcji i przyswojenia materiału przez uczestników.

– Czat i pytania:
mogą Państwo prowadzić rozmowy i zadawać pytania w czacie – to pozwoli utrzymać uwagę uczestników, nadać webinarium odpowiedniej dynamiki.

– Nagranie webinarium:
rekomendujemy nagrywanie webinariów, kontynuowanie „pracy nad błędami”, zamieszczanie nagrań na stronach społecznościowych, utworzenie biblioteki nagrań!

– Wyświetlenie filmu:
rekomendujemy wyświetlanie uczestnikom filmów z YouTube, podwyższy to znacząco efektywność uczenia

– Statystyki:
Istnieje możliwość przejrzenia statystyk po odbytym lub zorganizowanym webinarium, włącznie z zapisaną historią czatu.

– Zaproszenie:
wyślij zaproszenia poprzez e-mail, zbierz swoich słuchaczy.

– Promocja:
umieść informacje o wydarzeniu na oficjalnej stronie firmy Coral Club.

Logowanie (dostęp do strony)

Żeby rozpocząć pracę z serwisem należy zalogować się na stronie.

Przypominamy, że w celu zalogowania się należy podać swój login (numer klubowy) i hasło, tożsame dla wszystkich stron internetowych Coral Club.

Jeśli posiadają Państwo numer klubowy i hasło, prosimy przejść do zakładki „Logowanie”, link można znaleźć w górnym rogu, po prawej stronie menu.

Prosimy o wpisanie w odpowiednich polach loginu i hasła.

Prosimy o kliknięcie „Wejdź

Następnie zostaną Państwo przeniesieni do zakładki „Webinaria” w głównym menu.

Informacje dla prowadzących

Organizacja i planowanie webinarium

Żeby zorganizować webinarium, należy postępować kolejno wg wskazówek:

– wypełnić formularz utworzenia webinarium, dołączyć do niego wymagane pliki; – rozesłać zaproszenia poprzez e-mail potencjalnym uczestnikom; – sprawdzić oprogramowanie komputera pod kątem gotowości do pracy z serwisem, zalecamy również sprawdzenie jakości połączenia sieciowego; – w wyznaczonym czasie należy zacząć przekaz.

Na początku należy wypełnić formularz utworzenia nowego webinarium.

Należy wybrać w menu, znajdującym się w głównej części strony, zakładkę „Utworzyć”.

Na stronie, która się pojawi, należy wypełnić formularz utworzenia nowego wydarzenia:

– wprowadzić nazwę, datę, godzinę rozpoczęcia i czas trwania webinarium; – ustawić zasady dostępu dla uczestników, zaznaczyć wybrany wariant z listy; – napisać krótki i pełny opis webinarium; – przesłać zdjęcie, które znajdzie się obok opisu webinarium (w przypadku pominięcia tego kroku, fotografia zostanie wybrana w sposób automatyczny), a także pliki niezbędne do prowadzenia webinarium.

Będą Państwo mogli zobaczyć podgląd formularza.

Wyjaśnienie poszczególnych pól w formularzu utworzenia webinarium:

 1. Godzina rozpoczęcia webinarium powinna zostać podana wg czasu moskiewskiego.
 2. Zasady dostępu można podzielić na 4 kategorie:

  Wybierając odpowiedni wariant, mogą Państwo ograniczyć bądź rozszerzyć zasięg potencjalnych uczestników:

  – dostęp dla zarejestrowanych użytkowników poprzez link referencyjny.

  Przy wyborze tej kategorii należy rozesłać zaproszenia w formie elektronicznej potencjalnym uczestnikom, w których zostanie podany link referencyjny do webinarium.

  Po kliknięciu w link i zalogowaniu się, goście automatycznie zostają wpisani na listę uczestników webinariów.

  W celu zapisania się na webinarium należy zalogować się na stronie.

  – dostęp dla zarejestrowanych uczestników na podstawie listy wydarzenia

  W tym przypadku przewidziany zapis na webinarium będzie odbywał się na podstawie listy wydarzenia, dostępnej na głównej stronie serwisu po zalogowaniu się.

  Uczestnicy w celu zapisania się na webinarium powinni zalogować się na stronie.

  – dostęp dla wszystkich użytkowników na podstawie listy wydarzenia.

  W takim przypadku przewidziany zapis na webinarium będzie odbywał się na podstawie listy wydarzenia, dostępnej na głównej stronie serwisu, bez potrzeby logowania się.

  W celu zapisania się na webinarium logowanie nie jest konieczne. Należy jednak wypełnić krótką ankietę.

  – Dla wszystkich użytkowników poprzez link referencyjny.

  W takim przypadku należy rozesłać zaproszenia poprzez e-mail potencjalnym uczestnikom, w których zostanie podany link referencyjny do webinarium.

  Po kliknięciu w link goście automatycznie zostaną wpisani na listę uczestników webinariów.

  W celu zapisania się na webinarium logowanie na stronie nie jest konieczne. Należy jednak wypełnić krótką ankietę.

 3. Przesyłanie/załączniki:

  Należy przesłać pliki, które będą wyświetlane w czasie prowadzenia webinarium. To może być prezentacja w PowerPoint, zdjęcia w formacie JPEG lub PNG, filmiki z YouTube.

  Prosimy o wybranie odpowiadającej Państwu właściwej pozycji z listy, przesłanie plików w określonych formatach z Państwa komputera lub przesłanie linku do filmu na YouTube.

  Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że łączna wielkość przesyłanych plików nie może przekroczyć 500 MB.

  Następnie po wypełnieniu formularza, prosimy o kliknięcie na ikonkę „Wysłać zgłoszenie”, znajdującą się w prawym dolnym rogu strony.

  Następnie zostaną Państwo automatycznie przeniesieni do zakładki zarządzania webinariami – „Moje webinaria”, będą tam Państwo mogli przejrzeć listę wszystkich zorganizowanych wydarzeń.

  Na tej stronie będą Państwo mogli przejść do konkretnego webinarium, klikając na link o tej samej nazwie oraz w wybranej zakładce dokonać dalszych ustawień webinarium lub odwołać wydarzenie.

Znajomość interfejsu webinarium

Po kliknięciu w link „Przejść” zobaczą Państwo interfejs webinarium.

Pragniemy zapoznać Państwa z położeniem i funkcjami poszczególnych elementów interfejsu webinarium.

Z lewej strony:
– na górze – nazwa webinarium i imię prowadzącego wyświetlają się obok logo Coral Club;
– pod logo znajduje się okienko w którym będzie nadawany przekaz; przy udostępnieniu przekazu współprowadzącemu lub uczestnikowi poniżej zostanie wyświetlone jeszcze jedno okienko przekazu (maksymalna liczba okienek - 3)
Z prawej strony:
– na górze – menu webinarium zawierające elementy „Nagranie przekazu”, „Uczestnicy” (liczba obok oznacza liczbę uczestników), „Materiały”, „Zakończyć”;
– pod menu znajduje się okno czatu, gdzie będą wyświetlane wiadomości tekstowe; jeżeli zostały zamieszczone pliki, to w górnej części pojawi się okienko do wyświetlania plików;
– w dolnej części interfejsu znajduje się zakładka „Wsparcie techniczne”, dzięki której będą Państwo mogli skontaktować się z konsultantami;
– poniżej – okno do wprowadzania wiadomości tekstowych (można również wysłać linki).

Zamieszczone pliki są wyświetlane na środku oddzielnego paska. Można je przeglądać za pomocą strzałek w prawo i w lewo. Plik można wybrać poprzez kliknięcie na niego myszką, będzie dostępny do poglądu w oknie wyświetlania powyżej, a okienko czatu zostanie przemieszczone niżej.

Popatrzmy jak można korzystać z poszczególnych elementów menu webinarium.

Menu webinarium

Element menu „Uczestnicy”

Po kliknięciu na ikonkę „Uczestnicy” w menu webinarium, zobaczą Państwo zakładkę podzieloną na dwie części:

1 część (po lewej stronie) – lista użytkowników biorących udział w webinarium;

2 część (po prawej stronie) – lista wykluczonych lub niedopuszczonych do dalszego uczestnictwa w webinarium użytkowników.

Pod listami znajdują się ikonki, pozwalające:

– rozesłać maile z zaproszeniem do potencjalnych uczestników (ikonka „zaprosić”);

– dodać współprowadzącego/uczestnika webinarium do przekazu (ikonka „dodać do przekazu”);

– wykluczyć uczestnika, nie dopuścić do jego dalszego uczestnictwa w webinarium (ikonka „zablokować”)

Żeby zamknąć tę zakładkę należy kliknąć na znaczek „krzyżyk”, znajdujący się prawym górnym rogu strony.

Element menu „Materiały”

Teraz za pomocą „jednego kliknięcia” mogą Państwo dodać potrzebne materiały.

Prosimy o kliknięcie na interesujący dla Państwa element: „Zdjęcie”, „Prezentacja”. „Video”, należy przesłać potrzebny Państwu plik z komputera lub dodać link do filmu na YouTube.

W celu usunięcia plików, które nie są Państwu potrzebne lub zostały dodane przez przypadek, należy kliknąć na wybrany plik z listy i kliknąć na ikonkę „Usunąć”.

Żeby zamknąć tę zakładkę należy kliknąć na znaczek „krzyżyk”, znajdujący się prawym górnym rogu strony.

Element menu „Zakończyć”

W celu zakończenia webinarium należy kliknąć na ikonkę „Zakończyć”.

Następnie zostaną Państwo przeniesieni do zakładki „statystyki”, gdzie można znaleźć informację o wszystkich przeprowadzonych wydarzeniach.

Jak zacząć przekaz?

W celu zapewnienia komfortowego przekazu, prosimy o sprawdzenie, czy oprogramowanie komputera spełnia wymogi techniczne.

Żeby włączyć przekaz należy kliknąć na ikonkę „Rozpocząć”. Przekaz dźwięku i obrazu rozpocznie się automatycznie.

Informacje dla uczestników

Możliwości uczestników webinarów

Państwo, jako uczestnicy webinarium, przebywając w oknie webinarium mogą:

– przeglądać listę uczestników;

– brać czynny udział poprzez zadawanie pytań prowadzącemu, rozmawiać z innymi uczestnikami webinarium za pomocą okna do wprowadzania wiadomości tekstowych w dolnej części strony;

– rozwinąć/zwinąć okno przekazu lub okno wyświetlania plików w polu roboczym przeglądarki – w tym celu należy kliknąć w prawym dolnym rogu okna na ikonkę w postaci czterech strzałek;

– w dowolnym momencie można opuścić webinarium, klikając na ikonkę „Opuścić”, znajdującą się w prawym górnym rogu strony;

– w przypadku pytań dotyczących zagadnień technicznych, należy napisać do konsultanta obsługującego stronę, klikając na zakładkę „Wsparcie techniczne”.

Jak można zostać uczestnikiem webinarium

Na webinarium można się zapisać poprzez listę wydarzeń, dostępną na stronie albo otrzymując mailowo indywidualne zaproszenie.

Zapisanie się poprzez listę wydarzenia

Bez rejestracji

Każdy niezarejestrowany użytkownik może zapoznać się z informacjami o zbliżających się wydarzeniach, dostępnymi na głównej stronie serwisu.

Żeby się zapisać, należy kliknąć na nazwę interesującego Państwa wydarzenia.

Następnie w okienku, które się pojawi należy dokładnie zapoznać się z informacjami o webinarium: z datą i godziną rozpoczęcia, czasem trwania, opisem, informacją kto jest prowadzącym i ilu uczestników weźmie udział.

Żeby zostać dodanym do webinarium należy kliknąć na ikonkę „Dołączyć do webinarium”

Na tej stronie, jeżeli posiadają Państwo login i hasło będzie możliwość zalogowania się. W przypadku nieposiadania loginu i hasła należy wypełnić krótki formularz w którym będzie należało podać kilka informacji o sobie: imię i nazwisko, e-mail, telefon, adres. W tym miejscu będzie można wymienić źródło, z którego dowiedzieli się Państwo o webinarium, będzie można również zamieścić komentarze.

Po wypełnieniu formularza dotyczącego uczestnictwa w webinarium bez rejestracji na stronie, prosimy o kliknięcie „Przejdź do webinarium” – zostaną Państwo przeniesieni do pokoju webinarium.

W chwili rozpoczęcia webinarium, przekaz dźwięku i obrazu nastąpi automatycznie.

Po rejestracji

W takim przypadku należy się zalogować, następnie będą Państwo mogli zapoznać się z listą wydarzeń, dostępną dla zarejestrowanych użytkowników.

W celu wzięcia udziału w wydarzeniu powinni Państwo wybrać interesujące was webinarium i kliknąć „Wziąć udział” na stronie z listą najbliższych wydarzeń.

Na tej stronie, jeżeli posiadają Państwo login i hasło będzie możliwość zalogowania się. W przypadku nieposiadania loginu i hasła należy wypełnić krótki formularz w którym będzie należało podać kilka informacji o sobie: imię i nazwisko, e-mail, telefon, adres. W tym miejscu będzie można wymienić źródło, z którego dowiedzieli się Państwo o webinarium, będzie można również zamieścić komentarze.

Po wypełnieniu formularza dotyczącego uczestnictwa w webinarium bez rejestracji na stronie, prosimy o kliknięcie „Przejdź do webinarium” – zostaną Państwo przeniesieni do pokoju webinarium.

W chwili rozpoczęcia webinarium, przekaz dźwięku i obrazu nastąpi automatycznie.

Po rejestracji

W takim przypadku należy się zalogować, następnie będą Państwo mogli zapoznać się z listą wydarzeń, dostępną dla zarejestrowanych użytkowników.

W celu wzięcia udziału w wydarzeniu powinni Państwo wybrać interesujące was webinarium i kliknąć „Wziąć udział” na stronie z listą najbliższych wydarzeń.

Mogą Państwo zapoznać się z informacjami szczegółowymi dotyczącymi webinarium poprzez kliknięcie na jego nazwę lub na ikonkę „Informacje szczegółowe”.

W celu dołączenia do webinarium, na otwierającej się stronie z opisem należy kliknąć na ikonkę „Dołączyć”.

W chwili rozpoczęcia webinarium, przekaz dźwięku i obrazu nastąpi automatycznie.

Zapisanie się poprzez listę wydarzenia

Należy kliknąć na link znajdujący się w zaproszeniu – system automatycznie umieści Państwa na liście uczestników.

Żeby dołączyć do webinarium należy koniecznie kliknąć na link referencyjny podany w zaproszeniu, na chwilę przed mającym rozpocząć się przekazem.