Logowanie


Aby się zalogować, wpisz swój numer Członka Klubu i hasło, dzięki tym danym zalogujesz się na każdej stronie Coral Club.

Jeżeli nie posiadasz loginu i hasła, zapoznaj się z informacjami na temat utworzenia konta poprzez kliknięcie w ten link.

Cieszymy się, że stałeś się użytkownikiem strony!


pl
O stronie
Zasady

Regulamin korzystania z serwisu

Nowoczesny serwis „Webinaria” otwiera użytkownikom szerokie możliwości komunikacji poprzez Internet. Korzystanie z serwisu jest możliwe tylko w celach i dla interesów firmy Coral Club. Serwis jest narzędziem biznesowym wpływającym na rozszerzenie sieci Dystrybutorów, rozwój zawodowy i relacji biznesowych. Organizator webinarium jest odpowiedzialny za zachowanie biznesowej formuły przekazu.

Organizator wydarzenia niezgodnego z przeznaczeniem serwisu będzie podlegał sankcjom związanym z naruszeniem Regulaminu, włącznie z wykluczeniem z grona Członków Klubu. Użytkownicy serwisu powinni unikać podobnego ryzyka, żeby zapobiec pogorszeniu reputacji zawodowej i w celu zachowania korzystnego wizerunku.

Kto pełni jaką rolę na webinariach Coral Club? Podział ról wygląda następująco:

Prowadzący – główny administrator przekazu, który prowadzi webinarium i przesyła zaproszenia do uczestnictwa w nim.

Uczestnik – użytkownik webinarium, który przyjął zaproszenie do uczestnictwa w nim w wyznaczonym czasie.

Współprowadzący – użytkownik, któremu Prowadzący udostępnił prawo do prowadzenia przekazu.

Żeby zostać Współprowadzącym, jeżeli wykazują Państwo taką chęć lub żeby zostać Uczestnikiem lub Współprowadzącym należy otrzymać zaproszenie od Prowadzącego.

Regulamin użytkowania webinarium:

Przedstawione zasady obowiązują każdego z prowadzących webinarium. Wszyscy uczestnicy w równym stopniu ponoszą odpowiedzialność za ich wypełnienie. Kategorycznie zabrania się:

  • używania słów niecenzuralnych i uznawanych za niekulturalne w odniesieniu do innych uczestników webinarium;
  • rozpowszechniania treści nieodpowiednich i prowokacyjnych;
  • prowadzenia rozmów, nieodpowiadających tematowi webinarium lub konferencji;
  • nienawiści na tle religijnym, etnicznym, dyskryminacji płciowej i innych form nietolerancji;
  • prowokowania innych uczestników, inicjowania konfliktów i sporów publicznych

Pragniemy prosić o prowadzenie dyskusji w sposób niewykraczający poza wyznaczony temat webinarium, o wykazywanie się wzajemną cierpliwością, zachowanie relacji zawodowych, kierowanie się zasadami poprawności i celowości.

Prowadzący dysponuje prawem zablokowania uczestnika lub czasowego przerwania przekazu, w przypadku naruszenia któregokolwiek punktu regulaminu przez jednego lub większą liczbę uczestników, co sprawiłoby, że dalsze prowadzenie wydarzenia jest utrudnione bądź niemożliwe.